Πολλά κι αδιάφορα

ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΡΡΙΜΜΕΝΑ

Floyd Gottfredson, Merrill De Maris, The Plumber’s Helper, 7-12/1938. (Floyd Gottfredson, Merrill De Maris, Mickey et la Bande des Plombiers, Hachette BD, 1987. Cf. Η Μεγάλη επιστροφή του Μίκυ/ Le Grand retour de Mickey).

Floyd Gottfredson, Merrill De Maris, The Plumber’s Helper, 7-12/1938. (Floyd Gottfredson, Merrill De Maris, Mickey et la Bande des Plombiers, Hachette BD, 1987. Cf. Η Μεγάλη επιστροφή του Μίκυ/ Le Grand retour de Mickey).

1 year ago

  1. lospaziobianco reblogged this from pollakiadiafora
  2. pollakiadiafora posted this